top of page

Juridische informatie

Informatie volgens § 5 TMG

Postadres

isonatec

Gewerbepark Edelweiß 4

88138 Weißensberg

Germany

Contact opnemen met
Telefoon: 0683491537
e-mail: info@isonatec.nl

Hoofdkantoor
Isonatec
Michael Peter
Steinacherstrasse 22

9327 Tübach

Zwitserland


Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr .
Ons e-mailadres vindt u bovenaan in het impressum.
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens § 7 Abs.1 TMG
algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen externe informatie te controleren of, onder bepaalde omstandigheden, om 
onderzoek dat wijst op illegale activiteiten.

2 / 4
Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens het algemene 
wetten blijven hierdoor onaangetast. Elke aansprakelijkheid in dit verband is echter pas geldig vanaf het moment dat de kennis van een concrete overtreding van de wet mogelijk is. Met het bekend worden van de betreffende inhoud zullen wij deze onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.
Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter mogelijk zonder concrete aanwijzingen voor een schending van de rechten niet redelijk. Met het bekend worden van wetsovertredingen worden wij zo links verwijderd.

Auteursrecht
De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist.
Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden niet in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks naar een inbreuk op het auteursrecht verwijzen, dan vragen wij u om een passende verwijzing. Op
Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 Bron:
https://www.e-recht24.de

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

bottom of page